W dobrym towarzystwie czas szybko mija – tak można podsumować siedem warsztatowych weekendów z projektem „Tango Milonga” w BOK – MCC. W niedzielę 26 listopada miało miejsce ostatnie już spotkanie warsztatów tanga argentyńskiego zorganizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki i miasto Jablonec nad Nysą.

Zajęcia projektowe rozpoczęły się w marcu i zakończyły w listopadzie warsztatami z jedną z najlepszych polskich par instruktorskich jakimi są: Agnieszka Stach i Tymoteusz Ley. Takie symboliczne zapętlenie było okazją do sprawdzenia postępów jakie poczyniła cała grupa uczestników projektu. Zdaniem wykładowców znaczny progres był widoczny już od pierwszych minut ostatnich zajęć, a wieczorna milonga tylko potwierdziła to spostrzeżenie. To właśnie podczas tej ostatniej milongi miało miejsce uroczyste zakończenie projektu, z podziękowaniami dla uczestników na  czele. Warto tutaj wspomnieć, że podczas wszystkich siedmiu  spotkań projektowych, zarówno ze strony polskiej jak i czeskiej, frekwencja była więcej niż 100-procentowa. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło 50 osób (10 par z Czech i 15 par z Polski), a podczas wieczornych spotkań typu milonga tańczyło na parkiecie ponad 30 par. Regularnie uczestnikami wieczorów w „Forum” byli nie tylko miłośnicy tanga z Bolesławca i Liberca, ale również z Gorlitz, Zgorzelca i Jeleniej Góry.

Wielkie podziękowania ze strony organizatorów czyli BOK – MCC i miasta Jablonec nad Nysą, powędrowały podczas ostatniej milongi, do pomysłodawców projektu – bolesławieckich stowarzyszeń skupiających miłośników tanga argentyńskiego: „Cafe Tango” i „Tango Bolesławiec”.

To głównie dzięki ich pasji i  prawdziwej miłości do tanga BOK – MCC zorganizował już trzecie międzynarodowe warsztaty taneczne (poprzednie to „Tango Argenitino – polsko niemieckie warsztaty tańca” i „Cafe Tango – polsko czeskie warsztaty Tańca”) . Obecny projekt „Tango Milonga” nie wypadłby tak dobrze, gdyby nie wyjątkowe zaangażowanie i pomoc Alicji i Janusza Kozioł. To właśnie na ich ręce podczas sobotniego pożegnania Wnioskodawca i Partner projektu złożyli największe podziękowania.

Na zakończenie warto przypomnieć, że kadra instruktorska jaka uczestniczyła w projekcie to jedni z czołowych nauczycieli tanga w Polsce: Agnieszka Stach i Tymoteusz Ley, Anna Sieprawska, Anita Escobar, Osana Ardelean i Facundo Penalva, oraz Joanna Jabłońska i Michael Watson)

Wszystkim Uczestnikom projektu „Tango Milonga” dziękujemy i… do zobaczenia na kolejnych warsztatach tanecznych realizowanych przez BOK – MCC.

Poslední tango

V dobré společnosti čas rychle ubíhá – takto bychom mohli shrnout sedm workshopových víkendů s projektem Tango Milonga v kulturním centru BOK – MCC Bolesławiec. V neděli 26. listopadu se uskutečnilo poslední  – bohužel – setkání účastníků workshopů zaměřených na argentinské tango a pořádaných našim kulturním centrem města Bolesławiec ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou.

Projektové aktivity byly zahájeny v březnu a ukončeny v listopadu. První a poslední workshopy proběhly pod vedením jednoho z nejlepších polských tanečních párů, tančících argentinské tango: Agnieszky Stach a Tymoteusze Leye. To mělo jak symbolický, tak praktický ráz: lektoři si mohli ověřit, jak pokročili jejich svěřenci během účasti na projektu. A sdělili nám, že pokrok byl patrný už v prvních minutách posledního setkání a večerní milonga jen potvrdila tuto skutečnost. Právě během poslední projektové milongy došlo ke slavnostnímu zakončení celého projektu a hlavně proběhla poděkování jeho účastníkům. Za zmínku stojí, že během všech sedmi setkání byla návštěvnost více než stoprocentní a to jak z polské, tak z české strany. Pokaždé se workshopů účastnilo 50 osob (10 párů z Česka a 15 párů z Polska), a během večerních tančíren se na parketu potkávalo více než 30 párů. Pravidelnými účastníky večerů v předsálí kina Forum byli nejen milovníci tanga z Bolesławce a Liberce, ale i ze Zhořelce a Jelení Hory.

Velké poděkování ze strany organizátorů, tj. BOK – MCC a města Jablonec nad Nisou, bylo vyjádřeno iniciátorům projektu – místním spolkům které sdružují příznivce argentinského tanga, konkrétně spolkům Café Tango a Tango Bolesławiec.

Právě díky jejich vášní a opravdové lásce k tomuto tanci uspořádalo kulturní centrum BOK – MCC už třetí mezinárodní taneční workshopy (minule se jednalo o projekty Tango Argentino – polsko-německé taneční workshopy a Café Tango – polsko-české taneční workshopy) . Tento projekt  s názvem Tango Milonga by se nepovedl tak dobře nebýt obrovské angažovanosti a pomoci  manželů Alicie a Janusze Koziołových. I jim se dostalo poděkování během poslední, závěrečné milongy a to jak ze strany polských organizátorů, tak českých partnerů.

V tento poslední večer nemohla chybět ani poděkování českému koordinátorovi projektu. Tím byl pan Libor Jäger, který vynaložil velké úsilí aby zorganizoval českou skupinu účastníků projektu a jako milovník tance a taneční mistr se aktivně účastnil i všech kurzů.

Na konec musíme připomenout, že lektory v tomto projektu byli nejlepší učitelé argentinského tanga v Polsku: Agnieszka Stach a Tymoteusz Ley, Anna Sieprawska, Anita Escobar, Osana Ardelean a Facundo Peñalva, a Joanna Jabłońska a Michael Watson.

Všem účastníkům projektu Tango Milonga děkujeme a budeme se těšit na viděnou během dalších tanečních akcí pořádaných kulturním centrem BOK – MCC.

 • IMG_2299
 • IMG_2325
 • IMG_2302
 • IMG_2318
 • IMG_2305
 • IMG_2319
 • IMG_2336
 • IMG_2353
 • IMG_2343
 • IMG_2500
 • IMG_2471
 • IMG_2568
 • IMG_2514
 • IMG_2591
 • IMG_2659
 • IMG_2662


Ciężko w to uwierzyć, ale właśnie zakończyło się przedostatnie spotkanie warsztatowe. Można śmiało stwierdzić, że po sześciu weekendach spędzonych w Bolesławcu, nasi czescy przyjaciele czują się tu jak u siebie. Potwierdza to niezmienna 100% frekwencja na zajęciach i wieczornej milondze. W warsztatach uczestniczyło 20 osób z Czech oraz 30 osób z Polski. Po raz trzeci instruktorem był rodowity tancerz z Buenos Aires - Facundo Penalva, a towarzyszyła mu (po raz pierwszy w Bolesławcu)
Osana Ardelean – rumuńska specjalistka od tańców latynoamerykańskich.

Ciekawostka: przy tak międzynarodowej obsadzie instruktorskiej wszelkie wskazówki dla uczestników przebiegały linii angielsko-hiszpańsko-czesko-polskiej, lecz nie stanowiło to problemu dla naszej stałej tłumaczki. Pani Helena Jankowska nie miała absolutnie żadnych kłopotów z przekazywaniem kolejnych informacji uczestnikom, bo tak się akurat złożyło, że wszystkimi czterema językami włada doskonale!

Ostatnie, finałowe spotkanie zaplanowane jest na weekend 25-26 listopada 2017 r. a instruktorem będzie Tymoteusz Ley i Agnieszka Stach.


Setkání č. 6

Je těžké uvěřit, ale jedná se o předposlední setkání projektu. Snad můžeme říci, že po šesti víkendech strávených v Boleslawci se naši čeští kamarádi zde cítí jako doma. To dokazuje stále 100%účast na workshopech i večerní milonze. Workshopu se účastnilo 20 osob z Česka a 30 osob z Polska. Potřetí byl lektorem tanečník pocházející z Buenos Aires Facundo Peñalva. Doprovázela jej (poprvé v Bolesławci) Osana Ardelean – rumunská odbornice na latinskoamerické tance.

Zajímavostí tohoto víkendu byl způsob komunikace mezi lektory a účastníky kurzu. S ohledem na mezinárodní složení jak lektorské dvojice, tak účastníků workshopů, pro komunikaci se používala angličtina, španělština, čeština a polština. To ale nebylo problémem pro naši stálou tlumočnici. Paní Helena Jankowska neměla potíže s předáváním informací a pokynů účastníkům, protože shodou okolností ovládá tyto čtyři jazyky!

Poslední setkání a finále projektu se plánuje o víkendu 25.–26. listopadu 2017. Lektory budou Tymoteusz Ley a Agnieszka Stach.

 • IMG_2035
 • IMG_2025
 • IMG_2031
 • IMG_2065
 • IMG_2045
 • IMG_2054
 • IMG_2092
 • IMG_2205
 • IMG_2153
 • IMG_2169
 • IMG_2174
 • IMG_2222

 


Wracamy po wakacyjnej przerwie w składach niemalże niezmienionych. Nadal frekwencja dopisuje i sala taneczna w BOK – MCC wypełniła się po brzegi. W zajęciach uczestniczyło 19 osób z Czech (w proporcjach 10-9 dla płci pięknej) oraz 30 osób z polski (tutaj proporcje równe 15-15). Po raz drugi w naszym projekcie instruktorem był uwielbiany przez wszystkich miłośników tanga Facundo Penalva, a towarzyszyła mu znakomita tancerka z Krakowa – Anna Sieprawska. W sobotę od 21.00 wszyscy warsztatowi cze, wykładowcy i goście proejktu spotkali się w holu Sali „Forum” na tradycyjnej milondze, która zakończyła się po północy.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na weekend 28-29 października 2017 r. a instruktorem będzie ponownie Facundo Penalva.


Setkání č. 5


Vracíme se po prázdninách v téměř nezměněném složení. Účast je stále vysoká a taneční sál v BOK - MCC se naplnil. Kurzu se zúčastnilo 19 osob z Česka (přičemž ženy vedly 10:9) a 30 osob z Polska (zde počty byly vyrovnané 15:15). V našem projektu už podruhé byl lektorem všemi milovníky tanga zbožňovaný Facundo Peñalva, a doprovázela jej skvělá tanečnice z Krakova Anna Sieprawska. Od 21.00 hod. v sobotu se všichni účastníci workshopu, lektoři a hosté účastnili tradiční milongy v hale sálu Forum, která potrvala do půlnoci.

Další setkání se plánuje o víkendu 28.–29. října 2017 a lektorem bude opět Facundo Peñalva.

 • IMG_1167
 • IMG_1174
 • IMG_1201
 • IMG_1224
 • IMG_1252
 • IMG_1283
 • IMG_1287
 • IMG_1319
 • IMG_1326
 • IMG_1332
 • IMG_1344
 • IMG_1346
 • IMG_1371
 • IMG_1406
 • IMG_1410
 • IMG_1434


Czwarte, ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą, poprowadziła para instruktorów: Michael Watson i Joanna Jabłońska.

To kolejne spotkanie z międzynarodowym poziomem wykładowców, do którego uczestnicy coraz mocniej nawiązują w swoich poczynaniach na parkiecie. Ponieważ tradycyjnie projekt cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wszystkie zajęcia odbywają się przy 100% frekwencji, już tylko dla podtrzymania informacji statystycznych przekazujemy, że w IV spotkaniu projektowym uczestniczyło 10 par z Czech oraz 15 par z Polski.

Kolejne spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na jesień w dniach 7-8.10.2017 r. Zajęcia poprowadzą już po raz drugi w naszym projekcie: Anita Escobar i Facundo Penalva


Setkání č. 4


Čtvrté setkání bylo poslední před prázdninovou přestávkou. Povedl je taneční pár Michael Watson a Joanna Jabłońska.

Jednalo se o další setkání pod vedením mezinárodního tanečního páru, i úroveň byla světová. Taktéž dovednosti účastníků tanečních workshopů se stále zlepšují. Protože se projekt těší neustálému zájmu příznivců tance už jen z formálních důvodů a kvůli statistikám informujeme, že se IV. projektového setkání zúčastnilo 10 párů z Česka a 15 párů z Polska.

 

Další setkání se plánuje na podzim v termínu 7.–8. 10. 2017. Už podruhé v našem projektu kurz povedou Anita Escobar a Facundo Peñalva.

 • IMG_4531
 • IMG_4503
 • IMG_4490
 • IMG_4488
 • IMG_4473
 • IMG_4428
 • IMG_4396
 • IMG_4364
 • IMG_4351
 • IMG_4324
 • IMG_4320
 • IMG_4280
 • IMG_4268
 • IMG_4252
 • IMG_4243

 

Trzecie spotkanie projektowe, zgodnie z planem, poprowadziła rewelacyjna para argentyńskich instruktorów: Anita Escobar i Facundo Penalva. Można śmiało powiedzieć, że z miejsca zdobyli serca  polskich i czeskich uczestników, nie tylko ze względu na wysoki poziom osiągnięty w tangu argentyńskim, ale również z powodu niesamowitej pozytywnej energii którą Anita i Facundo promieniowali przez dwa  dni warsztatów. Uśmiech nie schodził z twarzy zarówno prowadzących jak i uczestników, którzy ponownie nie zawiedli i  zjawili się w komplecie (10 par z Czech oraz 15 par z Polski). Z ciekawostek na temat trzeciego spotkania warsztatowego warto wspomnieć, że jedna z uczestniczek projektu (Zuzanna) przewidując, że podczas weekendu będziemy mieli słoneczną pogodę, zaraz po niedzielnych zajęciach wróciła do Liberca… specjalnie na tę okazję przywiezioną kolarzówką! (trasa z górskimi podjazdami liczaca ponad 100km). Gratulujemy kondycji!

 

Setkání č. 3

Třetí projektové setkání povedl skvělý pár argentinských instruktorů: Anita Escobar a Facundo Peñalva, vše tedy proběhlo podle plánů. Lze říci, že instruktoři ihned dobyli srdce polských i českých účastníků, a to nejen díky svým tanečním dovednostem, ale i pozitivní energii, která z mladého, usměvavého páru vyzařovala. Po celé dva dny dobrá nálada a úsměvy neopustily ani účastníky, kteří opět přišli v plné sestavě (10 párů z Čech a 15 párů z Polska). Jako zajímavost stojí za zmínku, že jedna z českých účastnic projektu (Zuzana Kocumová) se po nedělním workshopů rozhodla do Liberce se vrátit na… kole, které si speciálně pro tento účel dovezla do Boleslawce. Správně vytušila, že víkend bude slunečný. Podotýkáme, že trasa má 100 km a značná převýšení. Blahopřejeme!

Další workshopové setkání je naplánováno na druhý červnový víkend (10. – 11. 6. 2017). Kurzy povedou: Michael Watson a Joanna Jabłońska

Kolejne spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na drugi weekend czerwca (10-11.06.2017). Zajęcia poprowadzą: Michael Watson i Joanna Jabłońska

 • spotkanie3_01
 • spotkanie3_02
 • spotkanie3_04
 • spotkanie3_03
 • spotkanie3_06
 • spotkanie3_05
 • spotkanie3_07
 • spotkanie3_10
 • spotkanie3_08
 • spotkanie3_09
 • spotkanie3_11
 • spotkanie3_12
 • spotkanie3_13
 • spotkanie3_15
 • spotkanie3_14

Drugie spotkanie projektu ponownie poprowadziła jedna z najlepszych polskich par instruktorskich: Agnieszka Stach i Tymoteusz Ley z Krakowa. Nowa, dwudniowa formuła sprawdza się nad wyraz dobrze, ponieważ zarówno warsztaty jak i milonga cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem miłośników tańca. W warsztatach wzięło udział 50 osób (18 osób z Czech i 32 osoby z Polski). Wieczorna milonga, ponownie zorganizowana w holu kina Forum, trwała od godz. 20.45 do północy. Przypominamy, że wieczorne spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tangiem argentyńskim, więc aby zatańczyć podczas milongi nie jest konieczne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, płeć czy doświadczenie w tangu argentyńskim (sobota 20 maja godz. 21.00 – hol kina Forum)

Kolejne (trzecie) spotkanie projektowe zaplanowane jest na 20 i 21 maja, a prowadzącymi będzie para z Argentyny: Anita Escobar i Facundo Penalva.

 

Setkání č. 2

Druhé setkání opět vedl jeden z nejlepších polských instruktorských párů: Agnieszka Stach a Tymoteusz Ley z Krakova. Realizovat dvoudenní setkání se ukázalo jako skvělý nápad, jak kurzy, tak večerní milonga se těší velkému zájmu tanečníků. Workshopu se zúčastnilo 50 osob (18 osob z Česka a 32 osoby z Polska). Večerní tančírna, která se uskutečnila opět v hale kina Forum, trvala od 20.45 hodin do půlnoci. Připomínáme, že milongy jsou přístupné všem zájemcům a příznivcům argentinského tanga, a abyste si zatančili, nemusíte být účastníky kurzu. Zváni jsou všichni bez ohledu na věk, pohlaví či zkušenosti s tímto tancem (sobota 20. května od  21.00 hod. – hala kina Forum)

 

Další, už třetí setkání v rámci projektu je plánováno na 20. a 21. května, a instruktoři budou tentokrát z Argentiny: Anita Escobar a Facundo Peñalva.

 

 

 • spotkanie2_15
 • spotkanie2_14
 • spotkanie2_12
 • spotkanie2_13
 • spotkanie2_11
 • spotkanie2_10
 • spotkanie2_09
 • spotkanie2_08
 • spotkanie2_07
 • spotkanie2_05
 • spotkanie2_06
 • spotkanie2_04
 • spotkanie2_02
 • spotkanie2_03
 • spotkanie2_01

Przy stuprocentowej frekwencji, w dniach 18 i 19 marca wystartował projekt „Tango Milonga – polsko czeskie warsztaty tańca”.

Zajęcia inauguracyjne nowego polsko – czeskiego projektu poprowadziła jedna z najlepszych polskich par tanga argentyńskiego: Agnieszka Stach i Tymoteusz Ley z Krakowa. W porównaniu z poprzednimi projektami "Tango Milonga" został poszerzony o dodatkowy dzień i po raz pierwszy przeprowadzono  zajęcia w formule dwudniowej (zajęcia w dwóch grupach w sobotę i w niedzielę). W warsztatach wzięło udział 50 osób (20 osób z Czech i 30 osób z Polski). Tradycyjnie, przy tego typu spotkaniach, miała miejsce wieczorna milonga, w której wzięło udział ponad 60 osób. Po raz pierwszy milonga odbyła się w holu kina „Forum” i można śmiało stwierdzić, że miejsce to przypadło do gustu uczestnikom projektu. Pierwsze spotkanie tej edycji było wyjątkowe również z innego powodu – po raz pierwszy podczas zajęć warsztatowych i milongi, jedna z par tańczyła w składzie trzyosobowym! Nie zważając na trudności natury logistycznej, Katerina i Lukas (małżeństwo z Liberca) we wszystkich zajęciach uczestniczyli wraz ze swoją kilkumiesięczną córeczką Amelią. To chyba najlepszy przykład, że tango łączy pokolenia.

Kolejne spotkanie projektowe zaplanowane jest na 22 i 23 kwietnia, a prowadzącymi ponownie będą Agnieszka Stach i Tymoteusz Ley.


Setkání 1

Ve dnech 18. a 19. března odstartoval projekt Tango Milonga – polsko-české taneční dílny. Účast byla stoprocentní.

První lekce nového polsko-českého projektu vedl jeden z nejlepších polských tanečních párů, tančících argentinské tango: Agnieszka Stach a Tymoteusz Ley z Krakova. Oproti předchozím projektům jsou setkání s tanečními kurzy v rámci Tango Milonga prodloužená o jeden den – jsou tedy dvoudenní a probíhají v sobotu a neděli. Prvního setkání se zúčastnilo 50 osob (20 osob z České republiky a 30 osob z Polska). Jak je tradicí u akcí tohoto druhu po celodenních tanečních lekcích se uskutečnila večerní tančírna – tzv. milonga, jíž se účastnilo více než 60 osob. Poprvé se milonga konala v hale kina Forum a lze říci, že se toto místo účastníkům projektu zalíbilo.
První setkání tohoto projektu bylo výjimečné i z jiných důvodů – poprvé jak během lekcí, tak při večerní milonze jeden z párů tančil v tříčlenném složení! Nehledě k logistickým problémům se Kateřina a Lukáš Steigerovi z Liberce rozhodli pro účast v prvním projektovém setkání se svou několikaměsíční dcerkou Amálií. Toto je asi nejlepší důkaz toho, že tango spojuje generace.

 Další setkání v rámci projektu je naplánováno na 22. a 23. Dubna, lektory opět budou Agnieszka Stach a Tymoteusz Ley.

 • spotkanie1_01
 • spotkanie1_02
 • spotkanie1_03
 • spotkanie1_04
 • spotkanie1_05
 • spotkanie1_06
 • spotkanie1_07
 • spotkanie1_08
 • spotkanie1_09
 • spotkanie1_10
 • spotkanie1_11
 • spotkanie1_12
 • spotkanie1_13
 • spotkanie1_14
 • spotkanie1_15
 • spotkanie1_16
 • spotkanie1_17
 • spotkanie1_18

Projekt „Tango Milonga – polsko czeskie warsztaty tańca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Projekt „Tango Milonga – polsko czeskie warsztaty tańca” to już trzecie międzynarodowe działanie bolesławieckiego środowiska miłośników tanga argentyńskiego.

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki przy współpracy z Partnerem Projektu – miastem Jablonec nad Nysą zapraszają do udziału w polsko – czeskich warsztatach tanga argentyńskiego. Projekt zakłada przeprowadzenie siedmiu spotkań warsztatowych w formule dwudniowej (sobota i niedziela w wybrany weekend miesiąca od marca do listopada 2017 – konkretne daty w zakładce TERMINARZ).

Do udziału w Projekcie zaprosiliśmy czołowych instruktorów tanga argentyńskiego w Polsce i  w Europie - wieloletnich propagatorów tego tańca.

Pierwsze zajęcia startują 18/19 marca 2017 r., a wykładowcami będą: Agnieszka Stach i Tymoteusz Ley.

Pomysłodawcami projektu są bolesławieckie i jabloneckie środowiska miłośników tańca towarzyskiego - Stowarzyszenie „Cafe Tango” i Stowarzyszenie „Tango Bolesławiec” oraz osoby zebrane wokół szkoły tańca „Topdance” z Jablonca. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są podczas zajęć „Cafe Tango” w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 20.30 do 21.30 w pracowni tanecznej w BOK – MCC (po czeskiej stornie zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Tango Milonga – polsko-české taneční workshopy

Projekt Tango Milonga – polsko-české taneční workshopy je třetí mezinárodní akce prostředí milovníků argentinského tanga ve městě Boleslawiec.

Městské kulturní středisko a keramické centrum (Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki města Boleslawiec) a Město Jablonec nad Nisou jako projektový partner si Vás dovolují pozvat k účasti na polsko-českých kurzech argentinského tanga.V rámci projektu dojde k realizaci sedmi dvoudenních setkání (vždy sobota a neděle jednou měsíčně od března do listopadu 2017 – informace o konkrétních termínech najdete v záložce TERMINÁŘ).

K účasti na projektu jsme přizvali přední instruktory argentinského tanga v Polsku i Evropě – mnohaleté propagátory tohoto tance.

První workshop začne 18./19. března 2017 a instruktory budou: Agnieszka Stach a Tymoteusz Ley.

Nápad na realizaci projektu vzešel od milovníků společenských tanců z měst Boleslawiec a Jablonec nad Nisou. Hlavními motory byli členové spolků Stowarzyszenie Cafe Tango a Stowarzyszenie Tango Bolesławiec, a také osoby sdružené kolem taneční školy Topdance Jablonec n. Nisou.
K účasti se můžete hlásit na mailovou adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na polské straně pak v hodinách tanečních kurzů Cafe Tango každé pondělí, středu a pátek od 20.30 do 21.30 hod. v kulturním centru BOK – MCC.

Witamy na internetowej stronie projektu „Tango Milonga – polsko czeskie warsztaty tańca”. Już za chwilę pojawia się pierwsze newsy, informacje o projekcie i wykładowcach. Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem.