I spotkanie – 18/19 marca

II spotkanie – 22/23 kwietnia

III spotkanie – 20/21 maja

IV spotkanie – 10/11 czerwca

 

----przerwa wakacyjna------

 

V spotkanie – 7/8 października

VI spotkanie – 28/29 października

VII spotkanie – 25/26 listopada

 

 

I setkání – 18./19. března

II setkání – 22./23. dubna

III setkání – 20./21. května

IV setkání – 10./11. června

 

----letní přestávka------

 

V setkání – 7./8. října

VI setkání – 28./29. října

VII setkání – 25./26. listopadu